Powrót do strony głównej

Tutaj możesz pobrać Regulamin Konkursu

 

A u nas zabawy z kodowaniem  dla najmłodszych w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania : )

 

 


Zapraszamy na zajęcia szachowe. Telefon kontaktowy podany w ulotce.

 

Otwieramy się na różnorodność pomysłów i charakterów Waszych dzieci.
Cenimy tutaj kreatywność i zaangażowanie.
Ale jak to mawiają "KTO PIERWSZY TEN LEPSZY".
Pomyśl o miejscu dla swojego dziecka już teraz.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, z siedzibą w Łodzi, ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź, tel./fax: 42 687 04 85;

2) Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3  powołał inspektora ochrony danych. Można z nim się skontaktować pod nr  tel./fax: 42 687 04 85;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)     wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6, pkt 1.c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

b)     zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie  Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 (zgodnie z art. 6 , pkt 1.d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

4) potencjalnym odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego, którym dane winny być udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;

7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

8) macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wpisania na listę uczestników zajęć w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3;

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.