Powrót do strony głównej Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi

94-045 Łódź, ul. Przełajowa 5

tel. (042) 687 04 85 - kontakt przez sekretariat placówki

 

Prezydium:

Przewodniczący - Stefan Wieteski

Zastępca - Arkadiusz Konieczka

Sekretarz - Anna Nawocka

Członek: Joanna Szymczak

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Piotr Białkowski

Członek - Aleksandra Sieradzka

 

 

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców
przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi ul. Przełajowa 5
za okres od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- pdf