Powrót do strony głównej Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. www.centrum3.cba.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź
tel./fax, tel. kom. - 042 687 04 85, 512 878 079
e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
ePUAP - /czp3_lodz/SkrytkaESP
Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-29
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
.
Ułatwienia na stronie internetowej
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Łódzkiem posiadają następujące ułatwienia:
  1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  3. skala szarości
  4. podświetlane linki mapa strony – w prawym dolnym rogu
Data sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono dnia 2020-01-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CZP 3.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Tomasz Maryniak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Telefon: 42 687 04 85
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
  1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Olimpijskiej. Z zewnątrz nie ma schodów. W budynku, przy wejściu jest portiernia i przycisk sygnalizujący. Za portiernią należy skierować się w prawo. Tu znajdują się schody.
  2. Drugie wejście do placówki jest od strony patio z parkingu, tu są schody. Oba wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter i pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku oraz w połowie znajdują się klatki schodowe.
  5. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyjątkiem toalety na parterze. Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.