Powrót do strony głównej Zespół Artystyczny "STONOGA"

Informacja dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Wzór oświadczenia oraz pozostałe dane dostępne są na stronie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/