Powrót do strony głównej Zasady uczestnictwa w zajęciach

Zasady uczestnictwa w zajęciach CZP 3:

1. Na zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radosne Chwilki” przyjmowane są dzieci od 3 roku życia

2. Na zajęcia plastyczne przyjmowane są dzieci od 4 roku życia

3. Na zajęcia Zespołu Artystycznego „Stonoga” przyjmowane są dzieci od 4 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

4. Na zajęcia tańca współczesnego przyjmowane są dzieci od 10 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

5. Na zajęcia indywidualnej nauki śpiewu przyjmowane są dzieci od 12 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

6. Na zajęcia zespołu teatralno - recytatorskiego przyjmowane są dzieci od 9 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

7. Na zajęcia nauki gry na instrumentach przyjmowane są dzieci od 9 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

8. Na zajęcia karate przyjmowane są dzieci od 4 roku życia

9. Na zajęcia Fitness przyjmowane są dzieci  od 12 roku życia , również dorośli

10. Na ćwiczenia rehabilitacyjne przyjmowane są dzieci  od 12 roku życia, również dorośli

11. Na zajęcia tańca hip - hop przyjmowane są dzieci od 7 roku życia; warunkiem przyjęcia jest pozytywna opinia prowadzącego po przesłuchaniu kandydata

12. Na zajęcia rytmiki po angielsku przyjmowane są dzieci od 3 roku życia

13. Na zajęcia informatyczne, klubu internetowego , doskonalenia języka angielskiego, logopedii i terapii pedagogicznej nie stosuje się ograniczeń wiekowych.

14. W zajęciach informatycznych i klubu internetowego dopuszcza się udział osób dorosłych

 

Podstawa:

Statut Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi nadany uchwałą nr LXXV/1448/06 Rady Miejskiej w Łodzi dn. 27.09.2006 r., § 29, § 32 ust. 1 -13