Powrót do strony głównej Plastyka

Zajęcia plastyczne w dają szerokie możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować odpowiednie cechy w psychice dziecka takie jak wrażliwość na piękno, wyobraźnię, pamięć wzrokową, pomysłowość, cierpliwość oraz sprawność manualną.

Uczestnicy zajęć poznają podstawowe dziedziny plastyki: rysują, malują, rzeźbią, wykonują ćwiczenia w technikach łączonych odbijanych i powielanych.

Prace dzieci z powodzeniem biorą udział w konkursach organizowanych na szczeblu wojewódzkim i krajowym takich jak Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Portret Mamy Słowem Malowany” czy "Ja i mój pies".

Młodzi artyści prezentują swoje dzieła w Pomarańczowej Galerii.

Do pracowni zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat.

Zajęcia prowadzi Ewa Chłód.

 

Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, należy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.

Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwartej wobec ludzi i świata. Ich podstawa są przeróżne zadania plastyczne, które dają dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość. Rozwija wyobraźnię, pomysłowość, a także nabywa umiejętność radzenia sobie z wybranymi przez siebie narzędziami, materiałami, a co się z tym wiąże wybranym zadaniem plastycznym.

Ekspresja dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń wyzwalających wyobraźnię czy fantazję. Zabawowa forma pracy zachęca dzieci do udziału w zajęciach, równocześnie dając dużo radości i satysfakcji.

Dziecko uczestniczące w zajęciach wycisza negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swoje dzieło