Powrót do strony głównej Pracownia komputerowa, grafiki i fotografii cyfrowej

Nowocześnie wyposażona pracownia.

Komputery PC połączone w sieć, podłączone do internetu, najnowsze oprogramowanie, skaner, drukarka.

Grupy o różnym stopniu zaawansowania:

  • nauka obsługi komputera,
  • programowanie dla najmłodszych,
  • praca z pakietami biurowymi,
  • grafika komputerowa,
  • obróbka zdjęć w programach graficznych,
  • przygotowywanie fotografii do druku i publikacji elektronicznej,
  • archiwizacja fotografii,
  • aplikacje internetowe,
  • budowanie stron www.

 

Prowadzenie: Mirosława Tomalik

 

Program zajęć pracowni został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

Duży nacisk położono na naukę tworzenia i modyfikacji grafiki komputerowej rastrowej i wektorowej, a także obróbkę fotografii cyfrowej.

Plan realizacji treści programowych przewiduje 45-135 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego. Zakłada się, że zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1, 2 lub 3 godziny. Każdy uczestnik ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe.

Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów jak i tematów w zależności od oczekiwań i potrzeb uczestników.

Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów lub działów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.