Powrót do strony głównej Rytmika po angielsku - nauka języka dla przedszkolaków

„Rytmika po angielsku” jest innowacyjnym nurtem nauki języka obcego – języka angielskiego – poprzez zajęcia muzyczno – ruchowe, poznawanie rytmów, wystukiwanie rytmów na instrumentach Orffa, naukę piosenek angielskich. Dzieci poznają nowe słownictwo doskonaląc równocześnie wrażliwość muzyczną. Rytmika kształci dzieci pod względem interpretacji ruchowo-muzycznej, natomiast zapamiętywane angielskie piosenki i rymowanki uczą rozróżniania nut, półnut, ćwierćnut czy ósemek. Taka metoda nauki języka angielskiego pomaga łatwiej zapamiętywać nowo poznane nazwy, słownictwo i ich wymowę

Rytmika po angielsku oparta jest na metodzie nauki języka obcego znanej jako „Total Physical Response”, gdzie dzieci najpierw poznają proste czynności, jak: „wstań, usiądź, obróć się, skacz, biegnij” i wykonują je, a później nazywają w języku obcym. Ponadto, zapamiętywanie przez dzieci układów muzyczno - ruchowych wpływa na kształtowanie słuchu, które jest niezbędne w nauce języka obcego.

Istotą tej metody jest pokazanie, że trudna praca związana z nauką języka może być przyjemną zabawą ruchowo – muzyczną kształtującą słuch oraz pamięć ruchową.