Powrót do strony głównej Pracownia Edukacji Przedszkolnej "RADOSNE CHWILKI"

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 3 - 5  lat i mają na celu rozwijanie zdolności, rozbudzanie zainteresowań, wyzwalanie aktywności twórczej, przygotowanie do współdziałania w grupie. Program edukacji przedszkolnej "RADOSNE CHWILKI" zawiera następujące zagadnienia i tematy:

- edukacja społeczna
- edukacja polonistyczna
- edukacja przyrodnicza
- edukacja matematyczna
- edukacja plastyczna
- edukacja ruchowa
- edukacja muzyczna

Dzieci regularnie uczestniczą w prezentacjach artystycznych, wycieczkach i imprezach środowiskowych.

Zajęcia odbywają się codziennie w godz 8:30 - 14:30.

"RADOSNE CHWILKI" prowadzą Vanessa Rogowska i Anna Rosłaniec.
Ponadto blok artystyczny i sportowy realizują: Ewa Abroszczyk, Justyna Stopnicka, Ewa Chłód i Marta Świątecka.