Powrót do strony głównej Logopedia

Konsultacje i porady logopedy w zakresie:
- usprawnianie czytania
- ćwiczenia prawidłowej wymowy
- trening ortograficzny

Zajęcia prowadzi Małgorzata Bastek.

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości. [Irena Styczek, wyd. 1981, s. 13]